پارکینگ عمومی ناصرخسرو در خیابان سعدی، روبروی کوچه پست و به موازات خیابان ناصرخسرو قرار دارد.
پارکینگ ناصرخسرو ظرفیت میزبانی از ۶۰۰ خودرو را دارا می‌باشد.

این پارکینگ یکی از ۵ پارکینگ بزرگ تهران می باشد.

آدرس: میدان امام خمینی، خیابان ناصرخسرو، کوچه پست، خیابان سعدی، پارکینگ ناصرخسرو